Konstvideo/-film
KURERERIAN:1

En anordning för att kurera och göra människor friskare, finns det?


Konstvideo/-film Kurererian, som visades för allmänheten i kaféet En anordning för att kurera och göra människor friskare, finns det? under vecka 48, 2003 är mitt försök att framställa en anordning för att kurera och göra människor friskare. Under tre veckors tid visades Konstvideo/-film Kurererian i väntrummet på Medicinmottagningen En anordning för att kurera och göra människor friskare, finns det?.

Med tanke på allt jag lärt mig om
1. skrattets positiva medicinska egenskaper av skrattyogans skapare dr Madan Kataria i Mumbai, Indien och
2. konstens läkande effekt, som senast bevisats i en doktors-avhandling, Cultural Experience and Health av Boinkum Benson Koolan vid Umeå universitet 2001 torde det absolut vara möjligt! Andra orsaker till att göra en Kurereria är
3. Att det är så tråkigt, för att inte tala om nervöst att sitta och vänta på en läkartid, som allt som oftast försenas,
4. Jag är dessutom av den bestämda uppfattningen att just vården är det ställe där det är allra viktigast med offentlig konst, med tanke på att den faktiskt kan uträtta små mirakel där emellanåt samt
5. Att jag vill föra ut videokonsten till en ny publik, än den som söker sig till konstgallerier och muséer.


Konstvideo/-film Kurererian är 52 minuter lång och där ingår videona
I. Anna Erlandsson - Sjuk-huset
II. Anna Selander och Malin Sköld - Inbrottet
III. Carl-Olof Tronje - Brott & Straff
IV. Anders Sunesson - Boxaren
V. Lisa W Carlsson - Hopp
VI. Sofia Jakobsson - Tänk Evighet Bara
VII. Karin Kvam - Hon Sa Ett Hon Sa Tu
VIII. Susanne Andersson - Tjyvfiske
IX. Petra Lindholms - Three Hundred Garden Chairs
X. Leo Brusewitz - Clip

Emellan dessa videon finns Skrattsalvor, som MalinMatilda Allberg filmade på flera Skrattklubbar i Mumbai, Indien i november 2001.
"Jag ser Konstvideo/-film Kurererian som ett experiment i första hand för att berika vården och jag har följt upp hur den tagits emot, för att kunna ändra och/eller flytta det som eventuellt inte funkar som jag först har tänkt. Det skulle ju omöjligt kunna bli perfekt vid första försöket, men med hjälp av noggrann "återkoppling" med personal och skriftliga åsikter från publiken har jag fått det att fungera så bra som det bara är möjligt. Humor är ju något individuellt, men förhoppningsvis kommer projektet att, med publikens hjälp bli så uppskattat att det sedan flyttas vidare. Utöver på Östersunds sjukhus Medicinmottagning och kafé har installationen visats på Studio 44, Stockholm i januari 2004. Anledningen till att Konstvideo/-film Kurererian visas just på ett sjukhus är för att man där (enligtmin erfarenhet av 1½ års sjukhusvistelse) behöver så mycket yttre positiv stimulans som bara är
möjligt. Allt man upplever och pratar om där är så seriöst och alvarligt att det i det närmaste krävs en "andningspaus", dels för att få kraft att orka ta sig igenom allt det andra alvarliga, men också för att få distans till allt detta. Jag anser att jag absolut tar patienters och personals situation på största allvar och min avsikt med Konstvideo/ -film Kurererian är att berika vården, med hjälp av den nya forskning som finns på området samt mina egna, väldigt positiva erfarenheter av just kulturkonsumtion och -produktion i medicinskt rehabiliterande syfte."


Konstvideo/-film Kurererian redigerades och producerades av
MalinMatilda Allberg, med stort stöd från Filmpool Jämtland och Bildkonsten, Länskulturen vid Jämtlands läns landsting. Stort tack till alla filmskapare, Margus Peensaar, Filmform och till Galleri Magnus Karlsson..

© MalinMatilda Allberg 2004