MULTI-TRAUMA

"Multitrauma definierar när flera fysiska skador uppkommer samtidigt i flera delar av kroppen eller som påverkar flera organ och system av kroppen. En multitrauma-patient kan ha huvudskador, ett flertal frakturer samt skador av de inre organen i bröst eller buk. Ju fler organ och system som skadats ju allvarligare ses multitraumat."

Multi-trauma är en film och en utställning
bestående av en installation
med videofilmer, bilder och lukter som försöker att medvetandegöra ett medvetslöst tillstånd.
MalinMatilda Allberg har i sin första film och
med sin debuterande separatutställning, på
Galleri 60, Umeå med en kamera och en mikrofon undersökt vad dessa bör ha registrerat under en medvetslöshet. På detta sätt söker hon patientens "subjektiva" upplevelse av ett tillstånd som inte med-vetet kan upplevas subjektivt.

Filmen Multi-trauma visades på Umeå
internationella filmfestival 1999.

Multi-trauma
MalinMatilda Allberg,
Sverige/Sweden 1998,
Filmpool Jämtland.

"En inträngande spelfilm om en trafikskadad ung kvinna. Personalen på sjukhuset, hennes mor och far pratar med henne fast hon inget kan höra.

Filmen är inspelad på NUS, Umeå univeritetssjukhus.

6 min dramadokumentär, Beta SP, tal på svenska.
Manus: MalinMatilda Allberg.
Klippning: MalinMatilda och Margus Peensaar.
Ljud: MalinMatilda och Margus Peensaar.
Musik: Carl Orff
212 Marx fre 17/9 17,00 411 Marx, sön 19/9 10,45"

/ Umeå Internationella filmfestivals programblad 1999

klicka för QT-film av Multi-trauma (stöds tyvärr inte till fullo av Internet Explorer) klicka för stillbilder från Multitrauma
© MalinMatilda Allberg 1999