Balans-sökande -
a Quest for Balance 

 
Bilder ur videon och från Galleri Idun, Umeå, september 1999 Stills from the video and from Galleri Idun, Umeå, September 1999

© MalinMatilda Allberg 2000