Happiness as an Art-project  

Jag påbörjade mitt konstprojekt Happiness as an Art-project, i Johannesburg, Sydafrika i mars 2000. Detta eftersom jag där och då insåg hur viktigt det är med lycka för att kunna ha ett fungerande liv. För att nämna något projektet
innefattar så är det bl a video, ljud och intervjuer med
människor från Finland, Norge, Sverige, Sydafrika,
USA, Singapore, Indien och Lettland.

I Johannesburg lades särskild vikt vid lycka i det synnerligen brottsdrabbade samhället. Hur uppfattar människor lycka när de skyddar sig med vapen och bakom höga murar? Den frågeställningen resulterade i min magistersutställning At Gunpoint, som visades på Galleri 60, Umeå i januari 2002.

I Singapore fokuserades bland annat på förmågan att uppnå lycka genom smärta, vilket den hinduistiske prästen Paul Raj berättar om och visar i en projektion i Ananda -Happiness -Lycka. Förutom att varje år gå på glödande kol för gudinnan Sri Mariaman deltar han också i Thaipusam-firandet, till lord Murugans ära. Thaipusam-högtiden rymmer bland annat en parad, där de hängivna, med krokar genom kroppen, går en lång marsch i hettan. I krokarna fästs små krus med mjölk och kedjor eller tyngder. För att visa sin hängivenhet till lord Murugan bärs också Kavadis (stora krus) fyllda med mjölk, som sedan offras till honom.

 

 


Klicka för nästa sida