-2-  

 

I november 2001 lades en ny dimension till Happiness as an Art-project genom att jag på dr Kataria's School of LaughterYoga, i Mumbai, Indien lärde mig dess metoder och filosofi. I Indien utnyttjade jag också alla tillfällen att intervjua och lära mig av de människor jag träffade från olika delar av samhället.
Lycka ur de underpriviligierades perspektiv genomlystes vid vistelsen på ashramet Kasturbha Savodaya Mandal i Madhan, i provinsen Maharashtra. Där firades också ljushögtiden Diwali, till lycko-gudinnan Lakshmis ära.
Synen på lycka i Indien har både likheter och stora
skillnader, jämfört med i västvärlden. Detta är något som visat sig genom diskus-sioner med såväl förmögna
som de som knappt äger kläderna de bär.

Tyngdpunkten i Happiness as an Art-project är att finna likheter och skillander i uppfattningen om lycka och olycka runt om i världen. Kanske kan man komma
fram till en universiell defi-nition av lycka som begrepp och känsla?
Den rent medicinska definitionen på lycka, vad gäller vilka ämnen, däribland signalsub-stanser, som styr vår uppfattning om lycka och olycka har resulterat i ännu ett lager av Happiness as an Art-project. En inbjudan till mig att delta som observatör vid ett seminarium för Sveriges neurologer är ett exempel på vad det intresset fört med sig .
Projektet Happiness as an Art-project är mycket komplext och pågår ännu, så jag hoppas det kommer att ta sig många fler uttryck i framtiden.

 
klicka för föregående sida


klicka utställningen Happiness as an Art-project