Happiness as an Art-project
Ahlbergshallen, Östersund 22 okt - 7 nov, 2004
består av tre delar i lika många rum. I entrérummet visas videoinstallationen Ananda - Happiness - Lycka från 2002, som behandlarolika aspekter av lycka i Indien. Skrattyoga, dans, att gå på eld och hogtiden Diwali.
I stora utställningshallen visas ljudinstallationen At Gunpoint, från Johannesburg, Sydafrika, samma år.
Våld är en omdebaterad väg till lycka, som inte gärna erkänns officiellt. Sex målningar och sex måltavlor samt ljud från en skjutbana och röster av en man som skjuter som hobby och en annan som är helt emot vapen.
Nyproducerade Kan Det Bli Lyckligare? med två synkroniserade filmer där Strömsundsbor önskar tre saker för att bli lyckliga, kolteckningar av dessa och affischer med bilder från Skrattskolan i Mumbai, Indien och citat om lycka visas i den lilla inre utställninghallen.
Dessutom den fjärde, interaktiva delen; böcker att skriva sitt lyckligaste minne i. Varje dag valdes så ett av dessa ut som Dagens Lyckliga Minne, och detta skrevs på skrivtavlan.


Klicka för en närmare titt på:

Ananda - Happiness - Lycka

At Gunpoint

Kan Det Bli Lyckligare?


© MalinMatilda Allberg 2005