At Gunpoint - Under Vapenhot
ur Happiness as an Art-project
Ahlbergshallen, Östersund 22 okt - 7 nov, 2004


Januari - juni 2000 befann sig Allberg i Johannesburg, Sydafrika på ett SIDA-stipendium,
för att studera på the Department of Fine Arts vid University of the Witwatersrand.
Hennes svårighet att finna lyckan i det synnerligen brottsdrabbade samhälle som Johannesburg är,
gjorde att hon där inledde arbetet med Happiness as an Art-project.

Hur uppfattar människor lycka när de måste skydda sig med vapen och bakom höga murar?
Av de tillfrågade menade en hel del att Johannesburg ju är spännande och att de nog inte
skulle stå ut med att leva någon annanstans... Detta gjorde Allberg nyfiken så hon följde med två vänner till skjutbanan. När hon med sitt första skott sköt näst intill mitt i prick överväldigades hon, för första gången på över två månader, av lycka. Senare slogs hon också av ambivalens; hur kunde hon bli lycklig av att symboliskt skjuta en
annan till döds?

 

Filosofisk och medicinsk litteratur konsulterades och det visade sig finnas klara samband mellan lycka och våld dokumenterade. Även om vi ogärna vill se dem är det ett faktum att andras lidande kan innebära egen lycka (skadeglädje). Framför allt gäller det väl dock att när vi människor uppnår våra mål (vad det än vara må) känner vi en väldig tillfredsställelse.

Denna kontrast resulterade i Allbergs magisterutställning från Konsthögskolan, Umeå universitet; At Gunpoint. Den visades på Galleri 60, Umeå, i januari 2002 och också som en av fyra delar i utställnin-gen Happiness as an Art-project i Östersund .

För en närmare titt på målningarna klicka här!

© MalinMatilda Allberg 2005

At Gunpoint, Umeå, 2002 Happiness as an Art-project Johannesburg, RSA