Mitt interaktiva projekt under Konstrundan 2018 kallar jag #HöraSamman. Jag bad under Konstrundans tio dagar de av mina besökare som ville delta att prata om för oss människor livsnödvändiga samhörigheten framför min datorkamera under några minuter. Oftast betättade de om någon episod de känt väldig samhörighet, men några propagerade också för hur viktigt det är att bjuda in folk.

"Min starkaste samhörighet kände jag efter att ha sprungit Stockholm marathon"

När jag var ensam i ateljén tog jag ut några bilder ur det filmade och tecknade så porträtt i tonad kol. Dessa teckningar la jag så ut på mitt instagram med #Höra Samman, så att alla kunde hitta teckningarna.

 

"Samhörighet kan uppstå vid samarben. När det känns som att ha fått ett extra par händer"

"När vi diskuterar livsfrågor och delar förtroenden i en bokcirkel känner jag samhörighet"

"Jag hjälper ensamkommande flyktingbarn och fungerar som en onkel för dem. Det får mig att känna djup samhörighet"

"Jag kände en väldig samhörighet med min sambos familj när vi satt och åt påskmiddag ihop.

"Jag kände stor samhörighet när jag träffade alla på Kulturfikat Kagan"

Häftigast med #Höra Samman var att alla blev så glada när de pratade om samhörighet och att vissa såg ut som barn igen.

"Samhörighet är en känsla jag tyvärr saknat ända sedan jag var barn. Det är därför jag blivit missbrukare och kriminell"


"Samhörighet är så enormt viktigt för särskilt äldre och andra ensamma.
Vi måste alla hjälpas och stå upp mot mörkret!"

Alla samhörighetsteckningar går bra att köpa genom att kontakta mig. De kommer även att visas där konst inte vanligtvis visas inom en snar framtid.
Mer info om det senare!

MalinMatilda Allberg 2018