Interakitiva verk

Sedan många år arbetar jag gärna med att inkludera besökarna som kommer till mina utställningar genom att bjuda in dem att delta i något interaktivt verk. Det gör jag eftersom jag är nyfiken på deras tankar, erfarenheter och känslor, för att hjälpa dem att finna sin egen kreativitet och för att själv få inspiration. Om det dessutom kan få dem att komma till nya slutsatser, förbättra deras egna självbilder och syn på sina liv och samhället desto bättre! De stunder jag inte har några besökare på utställnmingarna får jag dessutom aktuellt material att arbeta med.

Under seminariet Konstnärlig innovation, den lokala tillväxtens viktigaste mekanism? som gavs på Tjörnedala konstahall under Konstrundan 2018 betonade dessutom Hans Wessblad, universitetslektor vid Ekonomihögskolan, Linnéuniversitet, vikten av att inkludera publiken för att hålla Konstrundan fortsatt aktuell.

Mina interaktiva verk är följande: